ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ FIAT DUCATO – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ FIAT DUCATO

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κωδ: 9614674380
ΑΜΠΟΥΛΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΔΙΑΡ. ΦΡΕΟΝ Κωδ: V8050154740
Αριθμός Εντολής 384/08-08-2017
ΑΔΑ 73ΒΤΟΡ1Π-0Β5
ΑΔΑΜ 17PROC001824802
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-08-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear