Προμήθεια ανταλλακτικών για ασθενοφόρο Citroen Jumper 2 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για ασθενοφόρο Citroen Jumper 2

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ανταλλακτικά για ασθενοφόρο KHI 6186
Πιθανή Δαπάνη 1.325,00 € με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3321/2017
ΑΔΑ Ω8ΨΞΟΡ1Π-ΒΙΥ
ΑΔΑΜ 17PROC006155647
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-05-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear