ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ VW TRANSPORT (ΚΗΗ 1067, ΚΗΙ 9979, ΚΗΙ 9962) ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ VW TRANSPORT (ΚΗΗ 1067, ΚΗΙ 9979, ΚΗΙ 9962) ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ VW TRANSPORT (ΚΗΗ 1067, ΚΗΙ 9979, ΚΗΙ 9962) ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμός Εντολής Τ54/01-07-2021
ΑΔΑ ΩΙΒ1ΟΡ1Π-ΗΑΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-07-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear