Προμήθεια ανταλλακτικών για τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΥΡΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 106/2017
ΑΔΑ 6ΠΖ7ΟΡ1Π-ΚΛΝ
ΑΔΑΜ 17PROC006184536
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-05-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear