Προμήθεια ανταλλακτικών για τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 198/2017
ΑΔΑ ΩΟ2ΒΟΡ1Π-ΛΥΝ
ΑΔΑΜ 17PROC001921716
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-09-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear