ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ PEUGEOT ΤΥΠΟΥ BOXER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ PEUGEOT ΤΥΠΟΥ BOXER

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ PEUGEOT ΤΥΠΟΥ BOXER
ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα ανταλλακτικά δύναται να είναι : α) είναι γνήσια (Ο.Ε. ή OEM/OES) ή β) εφάμιλλης ποιότητας (matching quality).
Στην δεύτερη περίπτωση θα συνοδεύονται υποχρεωτικώς από την σχετική δήλωση συμμόρφωσης (CONFORMITY CERTIFICATE SPARE PARTS ACCORDING TO THE COMMISSION REGULATION (EC) No 461/2010 OF 27/05/2010) ή άλλη σχετική κατά παρόμοιο τρόπο.
Αριθμός Εντολής 121/22-11-2018
ΑΔΑ 6ΚΞ3ΟΡ1Π-93Ψ
ΑΔΑΜ 18REQ004046573
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-12-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear