ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ CITROEN JUMPER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ CITROEN JUMPER

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: VF7ZBTMNB17409007
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα ανταλλακτικά θα μπορούν να είναι πρώτης τοποθέτησης
(OEM,OES) ή εφάμιλλης ποιότητας (matching quality) και να
συνοδεύονται από την προβλεπόμενη από τον νόμο εγγύηση και
πιστοποίηση που βεβαιώνει ότι πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια του
κατασκευαστή.
Αριθμός Εντολής 47/03-05-2018
ΑΔΑ ΨΞ45ΟΡ1Π-7Θ9
ΑΔΑΜ 18REQ003032478
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-05-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear