ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡA MERCEDES – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡA MERCEDES

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΒΟΛΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΩΔ. Α6510305105 2τεμ.
Αριθμός Εντολής 236/17-10-2018
ΑΔΑ 6Β53ΟΡ1Π-Ζ5Υ
ΑΔΑΜ 18PROC003870327
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear