Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΥ 3402 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΥ 3402 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥ – 3402 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΛΗΜΝΟΥ , ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 203/2017
ΑΔΑ 6ΨΡ1ΟΡ1Π-15Υ
ΑΔΑΜ 17PROC002001431
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-10-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear