ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPENCER ΤΥΠΟΥ CARRERA TEC – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPENCER ΤΥΠΟΥ CARRERA TEC

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘ ΑΝΟΙΓ. ΠΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 34/20-03-2019
ΑΔΑ Ω2ΞΒΟΡ1Π-Α3Ε
ΑΔΑΜ 19ΠΡΟΨ004866776
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-05-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear