ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΙΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΑ CARRERA ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPENCER Κωδ: CA 10007Β
Αριθμός Εντολής 2/08-01-2018
ΑΔΑ Ω01ΥΟΡ1Π-03Θ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-02-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear