ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΦΑΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΓΙΑ ΦΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΦΟΡΕΙΟΥ)ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ MERCEDES SPRIDER ΜΕ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ WDB9066331P250533 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΦΑΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΓΙΑ ΦΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΦΟΡΕΙΟΥ)ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ MERCEDES SPRIDER ΜΕ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ WDB9066331P250533

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΦΑΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΓΙΑ ΦΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΦΟΡΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ MERCEDES SPRIDER ΜΕ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ WDB9066331P250533
Αριθμός Εντολής Τ16/01-02-2022
ΑΔΑ ΨΒΛΕΟΡ1Π-ΝΚ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-05-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear