ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΗ-4348 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΗ-4348 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
ΚΗΗ-4348 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
Αριθμός Εντολής ΑΕ 3Σ/10-03-2021
ΑΔΑ Ψ8Η6ΟΡ1Π-ΦΙ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear