ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
Αριθμός Εντολής 762/04-04-2020
ΑΔΑ ΩΔΒΛΟΡ1Π-ΘΚΚ, 9Ε9ΦΟΡ1Π-Π1Υ, 6ΠΠΞΟΡ1Π-ΥΟΩ, 6ΟΙΜΟΡ1Π-ΦΒΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear