ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡOY ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡOY ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡOY ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
Αριθμός Εντολής 16/16-03-2020
ΑΔΑ 6Γ19ΟΡ1Π-ΕΓΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear