ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΗΟ 5285 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΗΟ 5285

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΗΟ 5285
Αριθμός Εντολής 57 & 58/05-06-2019
ΑΔΑ 65ΖΘΟΡ1Π-01Ξ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear