ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ
Αριθμός Εντολής 44/28-06-2018
ΑΔΑ Ω66ΨΟΡ1Π-ΜΥΥ
ΑΔΑΜ 17PROC003411378
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear