ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ-MERCEDES SPRINTER CDI 313 (5 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ-MERCEDES SPRINTER CDI 313 (5 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ)

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΤΕΜ-5
ΣΦΟΝΔΥΛΟΣ-ΒΟΛΑΝ ΔΙΠΛΗΣ ΜΑΖΑΣ ΤΕΜ-5
ΥΔΡΑΥΛ. ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ-ΕΔΡΑΝΟ ΤΕΜ-5
Αριθμός Εντολής 199/08-09-2020
ΑΔΑ ΩΓΓ2ΟΡ1Π-294
ΑΔΑΜ 20REQ007385052
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear