ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ VOLKSWAGEN TRANSPORTER – T/5 – TURBO DIESEL (2009) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ VOLKSWAGEN TRANSPORTER – T/5 – TURBO DIESEL (2009)

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ VOLKSWAGEN TRANSPORTER - T/5 - TURBO DIESEL (2009)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ : VW1ZZZ7HZ9H078351
Αριθμός Εντολής 36/24-03-2020
ΑΔΑ Ψ23ΧΟΡ1Π-ΞΔΘ
ΑΔΑΜ 20REQ006477137
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear