ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ CANON IR5055 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ CANON IR5055 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ CANON IR5055 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
Αριθμός Εντολής Γ30/03-10-2019
ΑΔΑ 94Θ5ΟΡ1Π-ΓΟΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear