ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ MERCEDES SPRINTER 313 CDI-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΚΗΗ 7188 ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ MERCEDES SPRINTER 313 CDI-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΚΗΗ 7188 ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ-ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ (ΌΧΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)
ΤΕΜΑΧΙΑ 4
Αριθμός Εντολής 138/18-06-2020
ΑΔΑ 9Κ6ΓΟΡ1Π-1ΓΨ
ΑΔΑΜ 20REQ007048662
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear