Προμήθεια ανταλλακτικών & επισκευή ασθενοφόρου τομέα Βόλου ΚΗΙ 6174 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών & επισκευή ασθενοφόρου τομέα Βόλου ΚΗΙ 6174

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Μίζα Valeo
Αλλαγή μίζας - έλεγχος φώτων.

Συνολική Πιθανή Δαπάνη 199,60 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3297/2017
ΑΔΑ ΩΓΞΝΟΡ1Π-Ν8Ρ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-05-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear