Προμήθεια ανταλλακτικών & επισκευή ασθενοφόρου ΚΗΗ 3092 του ΕΚΑΒ τομέα Καρδίτσας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών & επισκευή ασθενοφόρου ΚΗΗ 3092 του ΕΚΑΒ τομέα Καρδίτσας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 ΦΟΥΣΚΕΣ ΗΜΙΑΞΩΝΙΟΥ 2 53,00 €
2 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΦΡΕΟΝ 8 24,80 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 77,80 €

ΕΡΓΑΣΙΑ
1 ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 86,80 €
2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΡΕΟΝ 43,40 €
3 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ 37,20 €
4 ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΥΣΚΕΣ 60,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 227,40 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 305,20 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4884/2017
ΑΔΑ ΩΘΩ4ΟΡ1Π-0ΗΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-08-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear