ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ CITROEN JUMPER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ CITROEN JUMPER

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ CITROEN JUMPER ΟΠΩΣ Ο
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 24/19-04-2018
ΑΔΑ ΨΨ3ΦΟΡ1Π-Π23
ΑΔΑΜ 18REQ002963750
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-05-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear