ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ CITROEN JUMPER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ CITROEN JUMPER

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
CITROEN JUMPER, ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 25/19-04-2018
ΑΔΑ Ψ4ΑΧΟΡ1Π-Τ1Ζ
ΑΔΑΜ 18REQ002963831
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-05-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear