ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΔΕΞΙΟΣ (ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ) ΦΑΝΟΣ-ΠΛΗΡΗΣ
ΒΑΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΔΕΞΙΑ (ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ)
Αριθμός Εντολής 135/10-08-2018
ΑΔΑ Ω2Ζ3ΟΡ1Π-Η45
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-09-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear