Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρου ΑΕ 44/20-01-22 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρου ΑΕ 44/20-01-22

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Εργασία επισκευής των εισαγωγών ψεκασμού στην υπ’ αριθμ. IHM-871 μοτοσυκλέτα τύπου Yamaha TDM 900
Τιμή: 49,60€
2. Εισαγωγή ψεκασμού για την υπ’ αριθμ. ITE-375 μοτοσυκλέτα τύπου Yamaha TDM 900
Τεμ: 2 Τιμή: 161,70€
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-02-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 44/2022
ΑΔΑ 9Υ4ΑΟΡ1Π-7ΜΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-03-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear