ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ VW TRANSPORT (ΕΝΔ. ΑΡΙΘΜ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ WV1ZZZHZ9H088269) ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ VW TRANSPORT (ΕΝΔ. ΑΡΙΘΜ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ WV1ZZZHZ9H088269) ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ VW TRANSPORT (ΕΝΔ. ΑΡΙΘΜ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ WV1ZZZHZ9H088269) ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμός Εντολής Τ49/11-06-2021
ΑΔΑ 9ΨΧ4ΟΡ1Π-Μ8Ε
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-07-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear