Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων Οχημάτων ΑΕ 378/01-07-22 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων Οχημάτων ΑΕ 378/01-07-22 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή 1.Εργασία αντικατάστασης των παρακάτω ανταλλακτικών στο υπ΄ αριθμ. κυκλοφ. ΚΗΗ-9574 ασθενοφόρο τύπου NISSAN NV400 ΤΕΜ: 1 Πιθανή δαπάνη 40,92
2.Διακόπτης επαφής σκαλοπατιού οίκου κατασκευής STEM (EFINCPASSAGX3- LIMIT SWITCH + CABLE GX-3) ΤΕΜ: 1 Πιθανή δαπάνη 100,44 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-07-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 378/2022
ΑΔΑ 6ΣΣ7ΟΡ1Π-ΚΟΣ 9ΘΡΔΟΡ1Π-70Μ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear