Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων Οχημάτων ΑΕ 214/10-03-2021 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων Οχημάτων ΑΕ 214/10-03-2021 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Εργασία αντικατάστασης παρπρίζ CITROEN JUMPER στο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-6925 ασθενοφόρο όχημα. Τεμ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-03-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 214/2021
ΑΔΑ 6ΩΩΩΟΡ1Π-ΒΧ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-03-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear