Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων Οχημάτων ΑΕ 171/24-03-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων Οχημάτων ΑΕ 171/24-03-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Επισκευή βλάβης υδραυλικού γρύλου του συνεργείου οχημάτων. ΤΕΜ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-03-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 171/2022
ΑΔΑ 60ΑΖΟΡ1Π-34Χ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-04-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear