Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων & Εργασία ΑΕ 230/16-11-2021 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων & Εργασία ΑΕ 230/16-11-2021 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Εργασία αντικατάστασης παραθύρου πλαϊνής-συρρόμενης πόρτας στο με αριθμό κυκλοφορίας Κηη 1072 ασθενοφόρο τύπου VW Transporter T5.
2. Παράθυρο πλήρες πλαϊνής-συρρόμενης πόρτας VW Transporter (T5) Τεμ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-03-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 230/2021
ΑΔΑ 6ΟΘ8ΟΡ1Π-ΙΟΞ 6ΩΩΩΟΡ1Π-ΒΧ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-03-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear