Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 88/16-02-22 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 88/16-02-22

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ειδικό εργαλείο αντικατάστασης τακακιών φρένων ενδεικτικού τύπου JBM51059 Τεμ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 88/2022
ΑΔΑ ΨΜΨΑΟΡ1Π-ΤΔ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear