Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 86/16-02-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 86/16-02-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ειδικό εργαλείο ανίχνευσης διαρροών κινητήρα με καπνό (ενδεικτικού τύπου AUTOOL-SDT106 Τεμ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 86/2022
ΑΔΑ ΨΝΙΙΟΡ1Π-ΞΜΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear