Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 84/16-02-22 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 84/16-02-22

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΙΖΑ PEUGEOT BOXER ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ: 12338338. ΕΡΓ.ΚΩΔΙΚΟΣ:5802Ζ5. (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΤΥΠΟΥ DENSO DSN3012.)ΤΕΜ.1
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 84/2022
ΑΔΑ ΩΝ21ΟΡ1Π-6ΝΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear