Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 70/07-02-22 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 70/07-02-22

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Ρόδες εμπρόσθιες φορείο SPENCER:CARRERA CINCO T Κωδικός:RIBA002A S/N: 0P2-17-13707-01-0006
Τεμ: 2 Τιμή: 111,60€
2. Πλήρης ρόδες περιστρεφόμενες πίσω φορείο SPENCER:CARRERA CINCO T
Κωδικός:RICM009A S/N: 0P2-17-13707-01-0006
Τεμ: 4 Τιμή: 223,20€
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-02-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 70/2022
ΑΔΑ ΩΝΚΩΟΡ1Π-ΑΥ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-03-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear