Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 60/27-01-22 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 60/27-01-22

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Υδατικό διάλυμα ουρίας (ADBLUE) που θα ικανοποιεί το πρότυπο ISO:22241 σε βαρέλι των 200 λίτρων. Επί του βαρελιού θα αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος και η παραδοτέα ποσότητα δεν θα πρέπει να υπερβεί τους 6 μήνες από την παραγωγή της έως και την παράδοση)
Λίτρα: 1.000 Τιμή: 917,60 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-02-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 60/2022
ΑΔΑ ΨΝΠ9ΟΡ1Π-ΗΧ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-03-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear