Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 6/09-01-2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 6/09-01-2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΨΥΓΕΙΟ INTERCOOLER NISSAN NV400 ΚΩΔΙΚΟΣ: 2147000Q0C (Ο.Ε.:ORIGINAL EQUIPMENT) ΤΕΜ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-01-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 6/2023
ΑΔΑ Ψ0ΣΘΟΡ1Π-ΩΩ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-01-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear