Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων ΑΕ 593/22-11-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων ΑΕ 593/22-11-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.Εργασία αντικατάστασης των κατωτέρω ανταλλακτικών στο υπ΄ αριθμ. ΚΗΗ-2025 όχημα VOLKWAGEN - T5 ΤΕΜ:1
2. Πολλαπλή εξαγωγή (VW T5 με κινητήρα AXA 1984cc)
3. Φλάντζα εξάτμισης μικρή (VW T5 με κινητήρα AXA 1984cc) ΤΕΜ:1
4. Περικόχλια εξάτμισης (VW T5 με κινητήρα AXA 1984cc) ΤΕΜ:8
5. Φλάντζα εξάτμισης μεγάλη (VW T5 με κινητήρα AXA 1984cc)
6. Αισθητήρας λάμδα (VW T5 με κινητήρα AXA 1984cc) ΤΕΜ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-11-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 593/2022
ΑΔΑ ΨΓΣ0ΟΠ1Π-ΞΘ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-11-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear