Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 58/27-01-22 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 58/27-01-22

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.Ψηφιακό ροόμετρο για αντλία Adblue (ενδεικτικού τύπου: JBM 53699)Τεμ:1 Πιθανή δαπάνη 57,04 €
2.Ηλεκτρική αντλία Adblue για βαρέλι 200 λίτρων (ενδεικτικού τύπου: JBM 53645) Τεμ:1 Πιθανή δαπάνη 198,40 €
3.Ηλεκτρική αντλία πετρελαίου (ενδεικτικού τύπου: JBM 53566)Τεμ:2 Πιθανή δαπάνη 74,40
4.Αεροκαστάνια μικρή 1/2'', ροπής 40 ΝΜ (ενδεικτικού τύπου: HAZET 9020 P-2) Τεμ:1 Πιθανή δαπάνη 161,20 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 58/2022
ΑΔΑ ΨΔΡ0ΟΡ1Π-1Κ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear