Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων ΑΕ 570/27-10-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων ΑΕ 570/27-10-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ CINCO ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPENCER ΚΩΔ:RICA007 C ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ MERCEDES 316 ΔΩΡΕΑΣ TAP ΤΕΜ:1
2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ CINCO ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPENCER ΚΩΔ:RICA010 C ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ MERCEDES 316 ΔΩΡΕΑΣ TAP
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-11-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 570/2022
ΑΔΑ ΨΥ5ΞΟΡ1Π-8ΑΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-11-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear