Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων ΑΕ 567/25-10-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων ΑΕ 567/25-10-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΠΕΡΤΣΙΝΙ 4.8mmX21mm ΤΕΜ:100
2. ΠΕΡΤΣΙΝΙ 4mmX22mm ΤΕΜ:200
3. ΠΕΡΤΣΙΝΙ 4.8mmX11mm ΤΕΜ:200
4. ΠΕΡΤΣΙΝΙ 4mmX10mmΤΕΜ:200
5. ΠΕΡΤΣΙΝΙ 3.2mmX16mmΤΕΜ:200
6. ΠΕΡΤΣΙΝΙ 3.2mmX12mmΤΕΜ:200
7. ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ8 (8mm)ΤΕΜ 50
8. ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ6 (6.5mm) ΤΕΜ:50
9. ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ5 (4.8mm)ΤΕΜ:50
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-10-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 567/2022
ΑΔΑ ΨΡΑΕΟΡ1Π-ΖΓ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-11-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear