Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 561/06-09-2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 561/06-09-2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ (ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ) VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:7Η0521101 ΤΕΜ.2
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-09-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 561/2021
ΑΔΑ Ψ1ΓΖΟΡ1Π-ΡΕ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-09-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear