Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων ΑΕ 537/12-10-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων ΑΕ 537/12-10-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Εργαλειοθήκη τροχήλατη, 7 συρταριών, μετά σειράς εργαλείων, ενδεικτικού τύπου JBM 53761,
Τεμ. 1
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-10-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 537/2022
ΑΔΑ 6ΙΔ5ΟΡ1Π-ΗΣ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-11-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear