Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 531/10-08-2021 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 531/10-08-2021 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.Εργασία αντικατάστασης κρυστάλλου ανεμοθώρακα (παρ-μπριζ) στο MERCEDES SPRINTER 316 (mod. 2018) στο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗH-8114 ασθενοφόρο όχημα. Τεμ 1

2.Εργασία αντικατάστασης τζαμιού πόρτας οδηγού στο MERCEDES SPRINTER 316 (mod. 2018) στο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗH-8114 ασθενοφόρο όχημα. Τεμ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-08-2021
Αριθμός Διακήρυξης AE 531/2021
ΑΔΑ 6ΩΩΩΟΡ1Π-ΒΧ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-08-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear