Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 526/06-08-2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 526/06-08-2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Χειρομοχλός (πράσινος) απελευθέρωσης των εμπρόσθιων ποδαρικών φορείου SPENCER μοντέλο Carrera Cinco κωδ. ST70696 B ΤΕΜ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-08-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 526/2021
ΑΔΑ Ψ80ΧΟΡ1Π-ΠΜΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-08-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear