Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφορων ΑΕ 518/3-10-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφορων ΑΕ 518/3-10-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΘΟΛΟΣ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ (ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΜΕΡΟΣ) NISSAN NV400 ΚΩΔΙΚΟΣ:6258100Q0B (ΜΟΝΟ ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΤΕΜ:1
2.ΠΟΔΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ NISSAN NV400 ΚΩΔΙΚΟΣ:7481100Q0K (ΜΟΝΟ ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ)ΤΕΜ:1
3.ΒΙΔΕΣ ΠΟΔΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ NISSAN NV400 ΚΩΔΙΚΟΣ:0112100Q5L (ΜΟΝΟ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤ/ΚΑ) ΤΕΜ:20
4.ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΒΙΔΑΣ ΠΟΔΙΑΣ NISSAN NV400 ΚΩΔΙΚΟΣ:0112100Q1D (ΜΟΝΟ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤ/ΚΑ) ΤΕΜ:20
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-10-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 518/2022
ΑΔΑ ΨΗ44ΟΡ1Π-ΓΟ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-10-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear