Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων ΑΕ 503/28-09-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων ΑΕ 503/28-09-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ S MAX ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SPENCER ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ CARRERA TEC ΚΩΔΙΚΟΣ:ST42704B ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ MERCEDES 316CDI ΔΩΡΕΑΣ ΤΑΠ ΤΕΜ:3
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-10-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 503/2022
ΑΔΑ 6ΟΧ1ΟΡ1Π-ΨΒ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-10-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear