Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 501/23-07-2021 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΑΕ 501/23-07-2021 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΦΡΕΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:ELKE 11.005 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 250 ML ΤΕΜ:2
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-07-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 501/2021
ΑΔΑ 6ΟΘ8ΟΡ1Π-ΙΟΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-07-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear