Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων ΑΕ 476/21-09-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων ΑΕ 476/21-09-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΧΕΙΡΟΜΟΧΛΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΣ) ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ: ST70695 B ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΠΟΔΑΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ SPENCER CARRERA TEC
ΤΕΜ 1
2. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΟΠΙΣΘΙΑ ΡΟΔΑ ΦΟΡΕΙΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΟ CARRERA TEC ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPENCER
ΤΕΜ 4
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-09-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 476/2022
ΑΔΑ ΡΗ9ΞΟΡ1Π-ΡΧΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-10-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear